Weg van Waalwijk

19 km • Van ’s-Hertogenbosch CS naar bushalte Waalwijk Eikendonklaan.
Baardwijkse Overlaat • Drongelen Kanaal  • Cromvoirtsedijk • Woonoord Lunetten • EBI-Vught • Watertoren

Hoofdaanwezige tijdens deze wandeling is het Drongelens Kanaal. Gedurende een groot deel van de route stroomt die je tegemoet. Het kanaal is in 1907 aangelegd om van de overstromingen in dit gebied af te komen. Directe aanleiding daarvoor is de dijkdoorbraak bij Nieuwkuijk in de nacht van 29 op 30 december 1880. In de regio Oostelijke Langstraat en ’s-Hertogenbosch liggen veel oude dijken. Eeuwen heeft de bevolking hier tegen wateroverlast gevochten. Bij Cromvoirt lopen we over zo’n middeleeuws dijkje dat nu omringd is door een golfterrein.
Bij Vught gaat de route door Woonoord Lunetten waar vanaf 1951 knil-militairen uit de Molukken zijn gehuisvest in een voormalig Duits contentratiekamp. Een ander deel van het kamp is in gebruik genomen als (jeugd)gevangenis en sinds 1997 als Extra Beveiligde Inrichting (ebi) van Penitentiare Inrichting Vught. In weer een ander deel van het kamp zit het Nationaal Monument Kamp Vught dat het verhaal vertelt vandit contentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog.

Veel plezier.