In de voetsporen van Jeroen Bosch

3,5 km • vertrek en einde op de Markt

Deze wandelgids is in het Frans, Duits, Engels en Spaans verkrijgbaar.

Wandeling langs plekken die Jeroen Bosch gekend moet hebben

’s-Hertogenbosch is van oorsprong een vestingstad. De stadswallen zijn grotendeels bewaard gebleven omdat ze ook dienden als waterkering. Het is maar goed dat de grootsteedse plannen van de stedenbouwkundigen uit de zestiger jaren niet door zijn gegaan, want dan zou veel historisch erfgoed verloren zijn geraakt, zoals het natuurgebied Het Bossche Broek, waar een weg door gepland was. De stadsplattegrond binnen de vestingwallen is nu nog vrijwel zoals in de 15e eeuw. Jheronimus Bosch (ca. 1450 - 1516) zou bijvoorbeeld nog zo van de Markt naar de Zusters van Orthenpoort kunnen lopen.
De uitgezette wandelroute loopt door een deel van de stad waar Jheronimus Bosch zich veel heeft opgehouden. Hij heeft bijna zijn hele leven op de Markt gewoond. De Markt was het centrum van de handel in de stad en daar waren veel belangrijke werkplaatsen en huizen. De waterput op de Markt was van levensbelang. Bosch was een religieus man en kwam veel in de Sint-Janskathedraal. Daar kwam hij niet alleen als gelovige maar ook als schilder en adviseur van de bouwmeester en als belangstellende om naar de bouw te kijken. Het Zwanenbroedershuis waar hij als lidmaat vaak heen ging staat nog steeds in de Hinthamerstraat. De ouders van zijn vrouw woonden in de Schilderstraat, een zijstraat van de Hinthamerstraat. Zijn vrouw woonde daar in haar jeugd ook. Je zou kunnen zeggen dat de Hinthamerstraat het letterlijke levenspad van Jheronimus Bosch is geweest. Veel van zijn voetsporen liggen daar en die zijn door ons aaneengeregen tot de informatieve wandeling in deze gids.

Veel plezier!