De sprong over de stadsmuur

Vijf wandelroutes door de oudste wijken net buiten de binnenstad van ’s-Hertogenbosch
’t Zand • de Muntel • Zuid • het Bossche Broek • Vughterpoort

De moerassige omgeving van de stad vertraagt zijn groei. De oudste wijk ’t Zand is nog geen 130 jaar oud en de Muntel nog maar net 100 jaar. 

Elke wandeling vertelt het verhaal van de wijk door middel van zo’n 150 vertelpunten langs de route. Bovendien lees je meer langere verhalen over deze vier wijken. Zelfs over het Bossche Broek, de ‘vijfde wijk’, dat (gelukkig) nooit een wijk is geworden, zijn verhalen verzameld. 

De besproken wijken zijn in hun ontstaansgeschiedenis en in hun architectuur heel verschillend en bijzonder. De gids informeert over de geschiedenis van de wijken en hun bebouwing. Sociaal-historicus Frans van Gaal diept de verhalen op terwijl architectuur-historicus Wies van Leeuwen de architectonische krenten uit de pap vist. Daarnaast komen enkele bewoners uit de wijken aan het woord. Dit boek wil zeker niet compleet zijn. De inhoud is veelzijdig en beknopt, zoals een gids hoort te zijn. Voor degenen die zich verder willen verdiepen kan deze gids een aanzet zijn. 

Wie zegt de stad al te kennen, laat de wandelschoenen uit en verliest zich in de gids vanuit een luie stoel. Op de 192 pagina’s van het boek staan bij de verhalen zo’n 400 afbeeldingen. 

Veel plezier.

Deze gids is te koop voor € 16,95. Inclusief verzendkosten (€ 4,55) is dat € 21,50.