Beeweg

3 km • vertrek en aankomst voor de Sint-Janskathedraal

Route van de Plechtige Omgang van ’s-Hertogenbosch

Op de eerste zondag in mei vindt elk jaar vanaf de Plechtige Omgang plaats, waarbij de deelnemers het beeld De Zoete Moeder uit de Sint-Jan meenemen voor deelname aan de processie. Ook tijdens de Plechtige of Stille Omgang van 7 tot 15 juli dragen de katholieke deelnemers tijdens de tocht het Mariabeeld mee. In het algemeen kan deelname aan de Plechtige Omgang rekenen op veel belangstelling. Met name in mei, de Mariamaand, trekken veel mensen vanuit de verre omgeving hiervoor naar ’s-Hertogenbosch. 

Op 4 mei 1982 vond de oprichting van de Vereniging Stille Omgang ’s-Hertogenbosch plaats, met als doelstelling het in stand houden van de Beeweg of Bidweg, de route die de processiegangers volgden. De Vereniging heeft de eeuwenoude Bidweg gemarkeerd door langs de route totaal 10 Mariabeelden te plaatsen. De Vereniging voorziet de beelden twee maal per jaar, onder andere in mei, van witblauwe vlaggen en geelwitte bloemstukken. 

In deze wandelgids zijn de 10 Mariabeelden (en hun geschiedenis) opgenomen die langs de Beeweg staan. Interessant daarbij is dat tijdens deze wandeling allerlei details in de stad te ontdekken zijn, die zelfs voor veel stadsbewoners onbekend zullen zijn.