’s-Hertogenbosch in de Spaanse tijd

6 km • vertrek en einde: NS ’s-Hertogenbosch
Deze wandelgids is uitverkocht en verschijnt eind 2024 in combinatie met ‘Verdwenen kloosters’ in herdruk.
Kruisheren • Keizershof  • Zwanenbroeders • Geefhuis 

Nu is in ’s-Hertogenbosch niet veel meer te vinden dat herinnert aan de Spaanse tijd. Als de Habsburgse hertog van Brabant op de Spaanse troon komt, raakt de stad meer en meer onder de Spaanse invloedssfeer. De zuidelijke gewesten Vlaanderen en Brabant kennen een tijd van commerciële en culturele bloei. Op enig moment willen regionale edelen niet langer de groeiende centrale bemoeienis van de wettelijke koning van Spanje accepteren. De inperking van hun macht en de toenemende intolerantie van de landsheer tegenover de reformatie leggen de basis voor De Opstand (1568-1648). De eerste contouren van het latere Nederland ontstaan. De voorspoed van de zuidelijke gewesten neemt af: in het noorden (met name in het westen) ontstaat een nieuw toonaangevend commercieel en cultureel centrum.

Veel plezier.

Deze gids is samen met de gids ’De verdwenen kloosters van ’s-Hertogenbosch van voor 1629’ en een uitleg van de stadsmaquette (samen ruim 90 pagina’s) te koop voor € 6,-. Inclusief verzendkosten is dat € 10,04.

Zie ook De verdwenen kloosters van ’s-Hertogenbosch van voor 1629