’s-Hertogenbosch en het water

9 km • vertrek en einde: NS ’s-Hertogenbosch
Deze wandelgids is uitverkocht en verschijnt eind 2024 in herdruk.

een hele geschiedenis

Sluizen • Hekels  • Stuwen • Waterpoorten • Watertoren

De geschiedenis van ’s-Hertogenbosch is onlosmakelijk verbonden met water. Aanvankelijk is het door zijn ligging langs verschillende waterwegen een goede vestigingsplaats voor handel en ambacht. Door de ontwikkeling van de landbouw in de middeleeuwen en de pogingen het water door middel van bedijking te beheersen, staan de bewoners van de stad geregeld met hun voeten in het water. De stad alleen met veerboten te bereiken. Tegelijkertijd is het water het wondermiddel om de Staatsen, de Spanjaarden en de Fransen buiten de stad te houden.

Ondanks het feit dat het water in de 19e eeuw steeds beter is te beheersen, kunnen de stadsmuren niet worden gesloopt. Zij vormen de bedijking van de stadspolder en houden de grond van de opgehoogde binnenstad vast. De drassige omgeving van de stad vertraagt de expansie van ’s-Hertogenbosch aan het einde van de 19e eeuw. En maakt het ook kostbaar vanwege de noodzakelijke verhoging van de omgeving.

Door het behoud van de stadsmuren en de Binnendieze heeft ’s-Hertogenbosch een bijzondere toeristische attractie binnen zijn grenzen. Deze wandeling geeft een inkijkje in de watergeschiedenis van de stad en leidt langs de waterwerken in de binnenstad.

Veel plezier.