Moerputten

18 km • vertrek en einde: NS ’s-Hertogenbosch

Door Staatsbosbeheer is ten zuiden van de Moerputtenbrug  de structuur van de paden gewijzigd. Daardoor klopt de routebeschrijving in onze gids niet meer. De route is echter goed te volgen.

Armada • Halvezolenlijn • Gement • Fort Isabella • Bossche Broek

De wandeling strekt zich uit langs de zuidrand van ’s-Hertogenbosch. De wandeling laat onder meer zien hoe waterrijk de directe omgeving van de stad hier is.
’s-Hertogenbosch is een stad waar door de eeuwen heen het water een grote rol heeft gespeeld. Het water in de omgeving is de laatste 70 jaren enigszins onder controle en heeft de stad fors kunnen uitbreiden, maar dat is wel eens anders geweest. In 1995 was er voor het laatst sprake van ernstige overlast door hoog water. Naar aanleiding van de overstromingen in dat jaar zijn diverse maatregelen genomen.
In en rondom de stad bevinden zich veel historische verdedigings-werken die ook als waterkering dienst doen.
Belangrijk onderdeel van de wandeling is de Halvezolenlijn en de daarbij behorende Moerputtenbrug. De oude spoorlijn ligt in een moerassig gebied, wat goed illustreert hoe nat de omgeving is, waarin de stad ’s-Hertogenbosch ligt. Overal in dit gebied zijn bouwwerken te zien die het waterverkeer rond de stad regelen.
In de tweede helft van de wandeling zien we diverse onderdelen van verdedigingswerken ten zuiden van de stad, waaronder Fort Isabella met zijn stervormige wallen. Aan het einde van de tocht passeren we het voormalige kraakpand de Paap en komen we bij de Sint-Janskathedraal uit. Vandaar is het niet ver meer naar het NS-station en bieden diverse horecagelegenheden de mogelijkheid om uit te rusten.
Veel plezier.