Muyserick & Maurick

15 km • vertrek NS Vught • einde NS ’s-Hertogenbosch
Maurick • Halder • Herlaar • Haanwijk • Paleisbrug • Armada

Na het vertrek van het station Vught komt de wandeling al snel uit op het Marktveld. Omdat er onderweg weinig mogelijkheden meer zijn om een pauze te nemen bij een uitspanning kunt u overwegen hier te pauzeren. Het koffie- en theehuis op Haanwijk, halverwege de wandeling, is lang niet altijd geopend. 

Na het oversteken van de A2 lopen we door een oud en historisch cultuurlandschap. Het wordt doorsneden door de beken Essche Stroom en Dommel. Hier bevinden zich in een klein gebied vijf historische gebouwen te weten Muyserick, Maurick, Nieuw-Herlaar, Haanwijk en Oud-Herlaar. We passeren ook vestingwerken van de stad ’s-Hertogenbosch. In de gids is een kaart opgenomen van de belegering van de stad in 1629. De route gaat over dijkjes die in die tijd zijn aangelegd. In latere eeuwen zijn kastelen en boerderijen in bezit gekomen van rijke burgers. Deze hebben het gebied omgevormd tot buitenplaatsen en landgoederen. Maar ook deze zijn weer in verval geraakt en is het gebied doorkliefd met infrastructuur van landsbelang. 

De afgelopen decennia werken het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer aan de restauratie van boerderijen, landhuizen, bossen en landerijen. Tevens maakt men het gebied toegankelijker. In de toekomst ontstaat hier een museumpark met allure. 

Veel plezier!