Muntel 100 jaar

5,5 km • vertrek en aankomst Kaplaan Koopmansplein
Route van de Plechtige Omgang van ’s-Hertogenbosch

Rond 1920 gingen de spades de grond in voor een nieuwe wijk van ’s-Hertogenbosch: de Muntel. Het werd een bijzondere wijk, want nagenoeg als één geheel opgezet en daardoor karakteristiek voor de interessante architectuur van die tijd. Die architectuur krijgt vorm in de grote wooncomplexen rondom pleinen en centrale straten, met een sterk rooms-katholiek stempel in de vorm van een kerk met pastorie, een klooster, katholieke scholen en een parochiehuis.
Na honderd jaar staat de Muntel nog steeds als een huis: een levendige wijk, bevolkt door mensen uit alle geledingen van de samenleving. Op initiatief van De Wijkkrant voor Muntel, Vliert en Orthenpoort zou daarom in 2020 een groots jubileum worden gevierd: 100 Jaar Muntel, een mooie aanleiding om invulling te geven aan de missie van De Wijkkrant: het bevorderen van de samenhang in de wijk. De coronapandemie gooide roet in het eten waardoor de gids een jaar later verschijnt.
Deze bijzondere gids leidt wandelaars niet alleen langs de vele bijzondere bezienswaardigheden van de Muntel, hij voorziet ze daarbij ook van uitgebreide toelichting en verhalen uit de lange geschiedenis waaruit de huidige wijk is voortgekomen.